Generalf-2017-ref

DFB Ringsteds årlige generalforsamling i Selskabslokalerne ApS - Den 06.november 2017

Mini referat:

116 brødre deltog i en "uforglemmelig" aften i Selskabslokalerne Aps.

Først var der spisning af gule ærter

( Ca. kl. 19.00 - 20.00) - og man var derfor nød til at gå til Generalforsamling hvor Albøg Olsen blev valgt som aftenens dirigent, han gav straks ordet til formanden, der fremlagde årets gang i DFB Ringsted, herefter blev årets regnskab fremlagt, tillige med at de f.ske. valg blev foretaget, samt uddeling af diverse tegn og optagelese af nye brødre.

Formanden takkede for god ro og orden.


Nu kunne man så gå til til spisning af "Pandekager" der var en del af aftenens menu     

Og så var der uddeling af tegn: