Gen-2019-Amtstuegården

GENERALFORSAMLING


Den årlige generalforsamling finder i år sted

Mandag den 04. november

Amtstuegården, Sct. Bendtsgade 18, Ringsted

Kl 20.00


Dagsorden ifølge lovene.

Følgende er på valg.

Sekretær Henrik Cramer

Best. Medlem Jørgen Olsen

Best. Medlem Dan Jensen


Efter generalforsamlingen udleveres broderbreve til nye brødre,

ligesom der overrrækkes fortjensttegn til alle jubilarer.

( Disse bliver informeret pr. brev )


Forud for generalforsamlingen samles brødrene til spisning af

Gule Ærter og Pandekager kl. 18.00

Alternaitiv menu oplyses ved tilmelding.

Bindende tilmelding til spisning skal ske til formanden

Senest den 31. oktober 2019

på Tlf. 30 68 36 66