Formål

Ringsted og Omegns forsvarsbrødres formål er

•at styrke og bevarer fædrelandets demokratiske styreform, med Kongehuset i spidsen.

•at styrke og bevare forsvarsviljen i det danske folk.

•at vedligeholde vort folks nationale sindelag.

•ved selskabelige sammenkomster at styrke og vedligeholde det kammeratlige forhold, som findes blandt soldater, uden hensyn til livsstilling.


Med baggrund i ovenstående formål må det stå klart for enhver, at vi aktivt vil medvirke til at styrke de forsvars- positive kræfter både på Christiansborg og i samfundet i øvrigt.

 

Forsvarsbroderselskabet er i henhold til dets love uafhængige af de politiske partier. Men medlemmerne forenes i deres positive holdning til landets sikkerheds-

og forsvarspolitik.

Protektor:

Hendes Majestæt

Dronning Margrethe II.