Gen-2018-Amtstuegården

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE

- for Ringsted og Omegn


Tilsluttet De Danske Forsvarsbrødre

GENERALFORSAMLING


Den årlige generalforsamling finder i år sted

Mandag den 05. november

Amtstuegården, Sct. Bendtsgade 18, Ringsted

Kl 20.00


Dagsorden ifølge lovene.

Følgende er på valg.

Formand H. C. Andersen

Best. Medlem Steen Olsen

Næstformand Fin Sørensen

Best. Medlem Jan Hardy


Efter generalforsamlingen udleveres broderbreve til nye brødre,

ligesom der overrrækkes fortjensttegn til alle jubilarer.

( Disse bliver informeret pr. brev )


Forud for generalforsamlingen samles brødrene til spisning af

Gule Ærter og Pandekager kl. 18.00

Alternaitiv menu oplyses ved tilmelding.

Bindende tilmelding til spisning skal ske til formanden

Senest den 31. oktober 2018

på Tlf. 30 68 36 66

Webmaster - Arne Christensen - tac@live.dk