Formandens-Klumme

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE

- for Ringsted og Omegn

 

Tilsluttet De Danske Forsvarsbrødre

Kære Brødre

Det kan ikke skyldes prisen, at nogle ikke betaler kontingent.

Det må være manglende tid eller interesse. Der er i år 10 der er slettet, grundet manglede betaling på trods af rykkere m.m.

Det er ærgeligt, da tiden ikke er gunstig for optagelse af nye brødre. Vi er dog stadig Danmarks største selskab, men er nu nede på 550 - Gennemsnitsalderen er høj, og vi må se i øjnene, at flere går til Ryes Brigade.

 

I disse elektroniske tider, ville det være rart for mig, at få nogle flere Mail-adresser. Jeg har i øjeblikket ca. 20.

Det er immervæk nemmmere, at give informationer via mail, end give en formue for at få noget i avisen, det være sig eventuelle ændringeri programmet.

( Send din Mail-adresse til mig på niha@andersen.mail.dk )

 

Ellers har vi vores udmærkede hjemmeside, der jævnligt bliver ført ajour. Se www.dfbringsted.dk

 

Igen har det været en fornøjelse, at arrangere vores årlige udflugt.

Alle møder med en positiv indstilling til dagen. Det ærgre mig dog lidt, at turen på Bakken, sartede lidt tamt, da der ikke var åbent ret mange steder ved ankomsten. Vi skulle nok have startet er par timer senere. Det kan vi lære af. Men der var nogle der fandt nogle listige steder.

 

Ellers er der stadig Åbent Hus hver den første lørdag i måneden,

og der er kommet forslag, om at vi evt. kunne servere lidt at spise, odover de pølse, som altid er til stede.

Gode idéer modtages med glæde. Vi ser på det.

 

Så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig god sommer

Formanden

Webmaster - Arne Christensen - tac@live.dk