Meste Navne

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE

- for Ringsted og Omegn

 

Tilsluttet De Danske Forsvarsbrødre

Formænd siden starten den 15. sep. 1880

 

2000 - xxxx - x år - Hans Christian Andersen

1998 - 2000 - 03 år - Flemming S. Olsen

1969 - 1998 - 29 år - Kai Vallebo

1966 - 1969 - 03 år - H. Christoffersen

1939 - 1966 - 27 år - P. Nisgård

1938 - 1939 - 01 år - N. Bødkerholm

1929 - 1938 - 09 år - N. C. Jørgensen

1923 - 1929 - 06 år - C. Rolff

1920 - 1923 - 03 år - W. Petersen

1889 - 1920 - 31 år - H. Christiansen

1886 - 1889 - 03 år - G. Seebeck

1880 - 1886 - 06 år - Chr. Schrøder

 

Bestyrelsesmedlemmer siden 1929

2017 - xxxx - 0x år - Dan Jensen

2014 - xxxx - 0x år - Finn Sørensen

2014 - xxxx - 0x år- Jan Hardø

2012 - 2014 - 04 år - Leif Pedersen

2012 - xxxx - 0x år - Sten Olsen

2009 - 2014 - 05 år - Svend Erik Jensen

2009 - 2015 - 06 år - Leif Hansen

2009 - 2012 - 03 år - Jørn Hansen

2007 - 2009 - 02 år - John Christophersen

2004 - 2012 - 08 år - Lars Jensen

2002 - 2004 - 02 år - Jens Johansen

2001 - xxxx - 0x år - Henrik Cramer

2000 - 2007 - 07 år - Claus H. Nielsen

1998 - 2009 - 11 år - Tommy Pedersen

1998 - 2008 - 10 år - Birthe Frilund

1998 - 2002 - 04 år - Poul Petersen

1990 - 1998 - 08 år - E. Nedergaard

1989 - 2001 - 12 år - Asmus Lassen

1988 - 1998 - 10 år - Flemming Nielsen

1988 - 1990 - 02 år - Ib Hansen

1987 - 1989 - 02 år - Svend Pedersen

1987 - 2000 - 13 år - H. C. Andersen

1987 - 2000 - 13 år - Flemming S. Olsen

1986 - 1988 - 02 år - Hardy Olsen

1983 - 1987 - 04 år - Jens Chr. Nielsen

1983 - 2017 - 34 år - Niels Erik Christensen

1980 - 1988 - 08 år - Knud Pil

1979 - 1983 - 04 år - Mogens Petersen

1976 - 1986 - 10 år - Ole Isaksen

1973 - 1987 - 14 år - Jørgen Hansen

1971 - 1979 - 08 år - Henrik Præstgård

1971 - 1980 - 09 år - Benny Larsen

1969 - 1976 - 07 år - Jørn Nybo

1967 - 1983 - 16 år - Poul Bøttcher

1966 - 1973 - 07 år - Ib Bredo

1965 - 1987 - 22 år - Svend Åge Jørgensen

1964 - 1998 - 34 år - Kai Vallebo

1963 - 1957 - 04 år - Erik Petersen

1960 - 1964 - 04 år - Chr. Jensen

1957 - 1965 - 08 år - Erik Houlbjerg

1956 - 1969 - 13 år - Erling Kjær

1955 - 1957 - 02 år - Ernst B. Jensen

1953 - 1971 - 18 år - S. M. Andersen

1950 - 1956 - 06 år - Gunnar Hansen

1950 - 1971 - 21 år - H. Christoffersen

1948 - 1960 - 12 år - Gerner Nielsen

1948 - 1953 - 05 år - Wilkens Henriksen

1945 - 1948 - 03 år - J. P. Andersen

1945 - 1953 - 08 år - Carl Thorsen

1943 - 1948 - 05 år - P. Christensen

1942 - 1946 - 04 år - Vagn Skelhøj

1939 - 1945 - 06 år - H. M. Stenør

1938 - 1942 - 04 år - Wilkens Henriksen

1937 - 1950 - 13 år - Henry Petersen

1937 - 1939 - 02 år - Chr. Jensen

1933 - 1935 - 02 år - Carl Wedele

1932 - 1966 - 34 år - P. Nisgård

1929 - 1933 - 04 år - Carl J. Christensen

Fuglekonger siden 1966

2017 Erik Larsen

2016 Kjeld Jensen

2015 Fin Sørensen

2014 Leo V. Pedersen

2013 Mogens Johansen

2012 Henrik Luntner

2011 Svend Erik Jespersen

2010 Willi Jensen

2009 Jens Frilund

2008 Leif Hansen

2007 Willi Jensen

2006 Leif Larsen

2005 Jørgen V. Christensen

2004 Verner Amsgaard

2003 Tommy Jørgensen

2002 John Christophersen

2001 Poul Wenzell Petersen

2000 Børge Sørensen

1999 Poul Wenzell Petersen

1998 Niels E. Christensen

1997 G. Højgaard Nielsen

1996 C. Buch Christensen

1995 Erik Schou

1994 Tage Jensen

1993 Ejnar West

1992 Niels Cramer

1991 Bent Nielsen

1900 Chr. Pedersen

1989 Flemming Olsen

1988 Erik Kardel

1987 Kim Larsen

1986 Ejnar West

1985 Steen Olsen

1984 Flemming Olsen

1983 Ole Holck

1982 K. Vallebo

1981 P. Bidstup

1980 K. G. Poulsen

1979 J. Sparring

1978 H. Jensen

1977 B. Jørgensen

1976 F. Olsen

1975 J. Johansen

1974 H. Jensen

1973 C. P. Møller

1972 R. Hermansen

1971 H. E. Thomsen

1970 C. Andreasen

1969 H. Rasmussen

1968 H. Thomsen

1967 K. Vallebo

1966 H. Christoffersen

Webmaster - Arne Christensen - tac@live.dk